ANT.logic

Współpracuję ostatnio przy świetnym projekcie spektaklu tańca współczesnego, który ma zostać po raz pierwszy wystawiony na Festivalu Artelier Polskiego Teatru Tańca. Wymyśliłem logo, tytuł (na razie) roboczy i napisałem tekst. A no i w tym przedstawieniu zagram Mrówkowego Króla. Umrę zmanipulowany na scenie.

Punkt wyjścia spektaklu stanowi kontrast natura/​kultura z naciskiem na zobrazowanie przemian społecznych późnego kapitalizmu. Naturalny system życia mrówek na oczach widza ulegnie konsumerycznej dekonstrukcji. Z pozoru zwyczajne mrowisko stanie się areną systemowych procesów globalnej konsumpcji, rozrywki, nierówności społecznych, ale będzie także opowiadać mikro historie rozchwianych emocji, osamotnienia i zagubienia w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, tęsknoty za drugim człowiekiem, ale i pragnieniem sukcesu.

Spektakl nie ma na celu polaryzacji „dobra natura” – „zły konsumpcjonizm”. Niejako wywodzący się ze świata natury system i organizacja życia mrówek stanie się metaforą organizacji współczesnych społeczeństw, jednostkowych pragnień, ale także, gestem i ruchem malowaną, mapą wewnętrznego świata współczesnej istoty ludzkiej.

Muzykę do spektaklu tworzy Filip Appel znany również jako arciv ev noise.

Leave a Comment