Marzenie Celta

Llosa

The ghost of Roger Casement
Is beating on the door.
– The Ghost Of Roger Casement, William Butler Yeats

Marzenie Celta” Mario Vargasa Llosy to książka nad wyraz nużąca, co może się wydawać zaskakujące. Powieść dotyczy niezwykle fascynującej postaci, jaką przecież bez wątpienia był Roger Casement. Człowiek, który znaczną część swojego życia (i zdrowia) poświęcił na pełną trudu walkę o szacunek dla istoty ludzkiej. Kiedy cały świat pogrążony był w kolonialnym letargu, topiąc się w dobrach spływających z odległych krain — Casement ten świat obudził.

Przeczytaj