Zaczarowany ogród zaczarowany dom

Świat odrzuca nas z impetem. A marzyciel jest u siebie. Piękne marzenia na zawsze wiążą cię z miejscem, nawet jeśli do ciebie nie należy — wie o tym każdy kto pokochał w dzieciństwie jakiś dom. Taki dom naznacza, jego układ i atmosfera zostawiają w człowieku piętno. Działa to w obie strony — twoje marzenia , sposób w jaki się tam umieściłeś, w jaki mieszkałeś — ożywiły i przekształciły ten dom. Marzyciel stapia się ze swoim otoczeniem, lecz kiedy je opuszcza, dobrostan i pełna ufności swojskość, których tam doświadczał, towarzyszą mu dalej– stają się wnętrzem, które nie ma zewnętrza.” 1 2

Zobacz →

  1. Caston Bachelard „Poetyka marzenia” tłum. Leszek Brogowski, słowo/​obraz terytoria, Gdańsk 1998
  2. Mona Challet „Tyrania rzeczywistości” s.23 KiP, Warszawa 2013